Samenwerking – Siebeling & Suijker Huisartsen – Kortenhoef
Siebeling & Suijker Huisartsen
Oudergaarde 2 1241 AX
Kortenhoef
Spoed toets 1

Samenwerking

Samenwerking in de Regio

Siebeling & Suijker Huisartsen is aangesloten bij de RHOGO (Regionale Huisartsen Organisatie Gooi & Omstreken). De RHOGO ondersteunt en faciliteert de huisartsen in de regio. De RHOGO organiseert de ketenzorg en de spoedzorg (huisartsenpost). Tevens ondersteunt de RHOGO de samenwerking met andere partners zoals de zorgverzekeraar, multidisciplinaire samenwerking, en andere zorginstellingen (Tergooi Medisch Centrum). De RHOGO stimuleert ook ontwikkeling en innovatie.
www.RHOGO.nl

Samenwerking in de Wijk

Siebeling & Suijker Huisartsen werkt intensief samen met de andere huisartsen in Kortenhoef, Loosdrecht en Nederhorst den Berg om de zorg in de Gemeente Wijdemeren te verbeteren.
Gezamenlijk organiseren wij projecten om de gezondheid te verbeteren, zoals bijvoorbeeld ‘Gezond Wijdemeren’, de Gezondheidsmarkt, de Mantelzorgmarkt, Stoppen met Roken etc.

Ook het zorgaanbod in de regio hebben wij gezamenlijk in kaart gebracht. Dit kunt u zien op de website: ‘Zorg in Kortenhoef’
www.zorginkortenhoef.nl